Flyer ter oprichting

In augustus/septmber werd deze flyer op diverse plekken uitgedeeld.